Wat is mentorschap?

Een professioneel mentor behartigt de persoonlijke belangen van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen door bijvoorbeeld:


  • Verstandelijke beperking
  • Psychatrische aandoening
  • Dementie
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Ziekte

Soms is er geen familie die zorg voor hen wil of kan dragen. Een professioneel mentor kan deze taak overnemen. De belangen die een professioneel mentor behartigt gaan niet over geld en materiële zaken,maar gaat over het nemen van beslissingen op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding, verpleging en het algemeen welzijn.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan instellen als iemand niet (meer ) goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen.Waarom mentorschap?

Vaak wordt mentorschap aangevraagd wanneer iemand geen partner of familie meer heeft, maar kan ook juist door de partner of familie worden aangevraagd om de verantwoordelijke taken te delen.


Professioneel Mentorschap is dan een waardevolle partner in de zorg voor een dierbaar familielid. Of wanneer er binnen de familie geen overeenstemming bestaat over de juiste zorg voor de betreffende persoon, de familie te ver weg woont of omdat u gewoon behoefte heeft aan het kunnen zijn van partner, dochter, zoon, broer of zus.