Wat kost mentorschap?

De kosten voor mentorschap zijn door het Ministerie van Justitie vastgesteld. Deze kosten zijn voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt deze kosten niet zelf kan betalen is er een mogelijkheid dat de kosten betaald kunnen worden uit bijzondere bijstand van de gemeente.


Tarieven professioneel mentorschap 2021

De tarieven voor professioneel mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door Rechtbank.